Zgłoś się

Edukacja domowa

Zapraszamy rodziny edukujące dzieci w modelu edukacji domowej, szukające przyjaznej szkoły, w której dziecko będzie zdawać egzaminy.

Niepubliczna Szkoła Podstawowa Turkusowa Wieża jest wpisana do ewidencji szkół i placówek niepublicznych m.st. Warszawy i działa w ramach prawa oświatowego.

Zapewniamy bezpłatnie:

Załatwiamy formalności związane z zapisaniem i przeniesieniem dziecka do naszej szkoły, zawiadamiamy szkołę rejonową dziecka o realizacji obowiązku szkolnego.

Jeśli chcesz zapisać dziecko, uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z nami – tel. 605 128 128, e-mail: [email protected]

Formalności

W celu uzyskania zezwolenia na realizowanie obowiązku szkolnego poza szkołą należy złożyć poniższe dokumenty oraz opinię z publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej wydaną na okoliczność starania się o zgodę na edukacje domową (ważne, aby w treści opinii znalazła się stosowna adnotacja o celu jej wydania).

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne działają w oparciu o rejonizację – należy udać się do PPP, która obsługuje obecną szkołę lub przedszkole, do której jest zapisane dziecko. Jeśli dziecko nie jest obecnie zapisane do żadnej placówki, właściwą poradnią jest ta obsługująca Wasz rejon zamieszkania.

Po złożeniu dokumentów (osobiście lub pocztą), podpisujemy umowę i wydajemy zgodę na realizację obowiązku szkolnego poza szkołą.