Polityka prywatności Turkusowej Wieży

Administrator Danych Osobowych

Administratorem Danych Osobowych zbieranych w związku z działalnością Niepublicznej Szkoły Podstawowej
Turkowa Wieża oraz Centrum Spotkań jest: Turkusowa Wieża Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Z.
Romaszewskiego 23, kod 01-874 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000619732, posiadającą REGON: 364522133, NIP: 1182124405.

Zbierane informacje

Informacje są zbierane poprzez:

Cel i zakres zbierania danych

Podstawą zbierania danych jest dobrowolne ich podanie przez użytkownika za pomocą formularzy
kontaktowych umieszczonych na stronie lub wiadomości email:

Strona internetowa turkusowawieza.pl może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia
(oznaczenie czasu, adres IP).

Cel przetwarzania danych osobowych

 1. Kontaktować się z Tobą w bieżących sprawach, w tym przedstawiania naszych usług i odpowiadania na
  Twoje pytania. Mamy prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości bieżącego kontaktu z
  klientami i potencjalnymi klientami
 2. Sprawdzić dopasowanie naszych usług do Twoich potrzeb.
 3. Zapraszać Cię do uczestnictwa w naszych konferencjach, szkoleniach, przekazywać inne informacje o naszej
  działalności. Mamy prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości bieżącego kontaktu z klientami i
  potencjalnymi klientami
 4. Bronić się przed ewentualnymi roszczeniami lub dochodzić ewentualnych roszczeń związanych z zawartą
  umową. Mamy prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości obrony przed roszczeniami lub
  dochodzenia roszczeń.

Okres przechowywania Twoich danych osobowych

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w okresie wykonywania umowy, a także przez okres
przedawnienia roszczeń z umowy.

Odbiorcy Twoich danych osobowych

Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe naszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane z
przetwarzaniem danych osobowych, np. usługi IT, usługi księgowe. Takie podmioty przetwarzają dane na
podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.
Możemy mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez serwis upoważnionym organom na podstawie
obowiązujących przepisów.

Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Masz następujące prawa:

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami.
 
Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych
osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Pliki cookies

Strona turkusowawieza.pl korzysta z plików cookies. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w
szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i
przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych turkusowawieza.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę
strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny
numer. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej pliki cookies oraz
uzyskującym do nich dostęp jest operator hostingowy.

Pliki cookies cele:

Stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent
cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym
Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania
(przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika
przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 
Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie
dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać
zmiany ustawień w tym zakresie – dział Ustawienia – sekcja Prywatność. Przeglądarka internetowa umożliwia
usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje
na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 
Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach
internetowych turkusowawieza.pl.
 
Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika turkusowawieza.pl mogą być wykorzystywane
również przez współpracujących z operatorem reklamodawców, partnerów oraz przez zewnętrzne programy
instalowane w postaci tzw. wtyczek – np. wtyczki społecznościowe serwisu Facebook.com lub innych.
 
Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia
reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować
informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.

Logi serwera

 1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane
  te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej
  obsługi świadczonych usług hostingowych.
 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
  1. czas nadejścia zapytania,
  2. czas wysłania odpowiedzi,
  3. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
  4. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
  5. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku, gdy
   przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
  6. informacje o przeglądarce użytkownika,
  7. Informacje o adresie IP.
 3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
 4. Dane powyższe nie są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.
 5. Zebrane logi są przechowywane przez czas określony – 3 miesiące i służą jako materiał pomocniczy
  wykorzystywany do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza
  osobami upoważnionymi do Administrowania serwerem.

Zarządzanie plikami cookies

Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że
wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania
preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron
www.