Porozumienie Bez Przemocy (NVC)

Kontakt oparty na wzajemnym zrozumieniu

Filozofia życia i budowania kontaktu poprzez odkrywanie i rozumienie potrzeb swoich oraz drugiej osoby.

Koncepcja Porozumienie bez Przemocy (PBP, ang. Non-Violent Communication – NVC) opiera się na potrzebach, które są uniwersalne dla wszystkich ludzi – takich jak np. potrzeba bezpieczeństwa, docenienia, szacunku, miłości czy pożywienia. Każdy z nas ma takie same potrzeby, choć możemy różnie hierarchizować ich ważność w danym momencie. Dzięki temu, że potrzeby są uniwersalne, możemy używać ich jak kluczy do znajdowania płaszczyzny wzajemnego porozumienia.

Jeśli zdamy sobie sprawę, że to, co ktoś mówi czy robi, jest tylko jego strategią na zaspokojenie jego potrzeb, to nawet kiedy ta strategia jest dla nas w jakiś sposób trudna do zrozumienia czy zaakceptowania, stajemy się bardziej otwarci na nawiązanie kontaktu i dotarcie do potrzeb drugiej osoby bez zamykania się i zatrzymywania na poziomie ocen i przekonań. A kiedy już będziemy na poziomie potrzeb, łatwiej nam będzie znaleźć wspólną strategię, która zaspokoi potrzeby obu stron.

Jesteśmy głęboko przekonani, że w Turkusowej Wieży wspólnie uczymy się znajdować takie strategie działania, które uwzględniają potrzeby tych, którzy tworzą jej społeczność – czyli zarówno samych dzieci, jak i dorosłych tworzących to miejsce.